Instrukcja montażu

PRZYGOTOWANIE WYKŁADZINY

Wykładzina FLOTEX, na 24 godziny przed montażem, powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Rolki w pozycji pionowej, płytki poziomej (maksymalnie 14 warstw kartonów). Przed instalacją należy upewnić się, że dysponujemy wystarczającą ilością, właściwej pod względem wzoru i koloru, wykładziny.
Ponadto trzeba sprawdzić, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na opakowaniu – lot i sub lot), a w przypadku rolek, że ich montaż odbywa się wg kolejności (rosnącej lub malejącej) także oznaczonej na opakowaniu. Czynności te zagwarantują kontynuację koloru.
FLOTEX w rolkach i płytkach nie powinien być stosowany łącznie, w obrębie tej samej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Instalacja wykładziny FLOTEX powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża, które musi być:

 1. A. suche – wilgotność nie może przekraczać 3 %
  B. gładkie
 2. C. wypoziomowane
 3. D. czyste
 4. E. pozbawione uszkodzeń
 5. F. odpowiadające stosowanemu systemowi klejenia
 6. G. jego temperatura nie powinna być niższa niż 10 °C

RODZAJE KLEJÓW

Kleje używane do montażu FLOTEX-u w rolkach
FLOTEX w rolkach musi być przyklejony na całej powierzchni do podłoża, odpowiednim klejem. Wybór określonego kleju zależy od spodziewanego sposobu użytkowania posadzki.
W większości przypadków, wystarczającym jest zastosowanie dobrej jakości kleju akrylowego.
Niektóre posadzki, wymagają jednak użycia kleju kontaktowego( np. schody), poliuretanowego czy epoksydowego.

 

Kleje używane do montażu FLOTEX-u w płytkach
FLOTEX w płytkach, podobnie jak i w rolkach musi być mocowany do podłoża, na całej powierzchni. Jednakże należy zauważyć, iż możliwe są 2 systemy mocowania:

 1. A. Zastosowanie kleju
  Jest to najlepsza metoda montażu zarówno dla płytek jak i rolek. Szczególnie tam, gdzie spodziewane jest duże natężenie ruchu pieszego lub kołowego oraz w miejscach o dużym obciążeniu punktowym np. powierzchnie w pobliżu bankomatów, budki telefoniczne, etc.
 2. B. Zastosowanie płynu przeciwpoślizgowego

  Substancje te mają ograniczoną zdolność klejenia, natomiast powstrzymują przesuwanie się płytek po podłożu. Stosuje się je na całej powierzchni, nakładając przy pomocy pędzla lub wałka, po czym pozostawia do wyschnięcia, by otrzymać lepką powierzchnię podłoża.

UWAGA:

 1. A. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania odpowiedniego kleju, prosimy wyjaśnić je z jego dostawcą.
 2. B. Prosimy upewnić się również, czy podczas montażu przestrzegane są zalecenia producenta kleju co do : czasów otwarcia i schnięcia, norm zużycia, stosowanych narzędzi etc.


INSTALACJA WYKŁADZINY W ROLKACH

 1. A. Przytnij pasy wykładziny odpowiedniej długości, biorąc pod uwagę powtarzalność wzoru. Zetknij brzegi by sprawdzić czy wzór jest dobrze spasowany.
 2. B.1. Ułóż pasy „na styk" pamiętając by strzałki oznaczone na podłożu wykładziny były skierowane w kierunku głównego źródła światła, NIGDY ODWROTNIE. Zaznacz ołówkiem na podłodze usytuowanie pierwszego arkusza i ponownie zroluj je podłożem na zewnątrz.
 3. C.2. Nanieś na odsłonięte podłoże klej, zgodnie z zaleceniami jego producenta.
 4. D. Stosuj się do wymagań producenta kleju w kwestii norm zużycia, czasu przydatności produktu po jego otwarciu i czasu schnięcia, etc.
 5. E. Rozwiń pierwszy arkusz zgodnie z oznaczeniem na podłodze.
 6. F.3. Ułóż kolejne arkusze w ten sam sposób, krawędź do krawędzi na styk.
 7. G.4. Po rozwinięciu pasów wykładziny, dociśnij je do podłoża (od środka pasa w kierunku jego brzegów), używając np. szpachelki, aby uniknąć pojawienia się pęcherzy powietrza oraz aby zagwarantować dobre doklejenie do posadzki.
 8. H.Dociśnij ostatecznie całą powierzchnię posadzki.
 9. zobacz film

UWAGA: Aby uprzedzić problemy, mogące pojawić się w ruchu kołowym( wózki szpitalne, etc.) na gęstym runie FLOTEX-u, zaleca się układanie wykładziny wzdłuż korytarzy, zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych. Dopasowanie szerokości wykładziny do wymiaru korytarza może nastąpić poprzez zastosowanie pasów aplikacji Artline.

Producent nie będzie akceptował reklamacji po ułożeniu jednej czwartej rulonów.


INSTALACJA WYKŁADZINY W PŁYTKACH

 1. A. Na podłożu każdej płytki jest oznaczona strzałka wskazująca kierunek runa.
 2. B. Zdecyduj, w jaki sposób będą układane płytki (sprawdź instrukcje poniżej, w jaki sposób można układać wybrany wzór: w szachownicę 90° lub 180°, bądź w jednym kierunku)
 3. C. Płytki musza być montowane „na styk" i ciasno dopasowane.

Płytki mogą być docinane za pomocą standardowego noża do wykładzin.

 

Wzór Kierunek   układania
Integrity  Szachownica
Montana  Szachownica
Oslo  Szachownica lub wzdłuż
Penang  Szachownica
Palma        Szachownica
Samba  Szachownica
Samoa  Szachownica lub wdłuż
Senya  Szachownica
Seul  Szachownica lub wzdłuż
Silica  Szachownica
Calgardy  Szachownica lub wzdłuż

 


INSTALACJA WYKŁADZINY NA SCHODACH

 1. A. Stopnica i podstopnica muszą być okładane oddzielnymi elementami wykładziny.
 2. B. Konieczne jest stosowanie listwy wykańczającej.
 3. C. Instalacja wyłącznie na klej kontaktowy.

pdfFlotex Instrukcja montażu1.95 MB