Instalacja i konserwacja

PRZYGOTOWANIE WYKŁADZINY

Wykładzina FLEXWOOD, na 48 godzin przed montażem, powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. Przed instalacją należy upewnić się, że dysponujemy wystarczającą ilością właściwej, pod względem wzoru i koloru, wykładziny.
Ponadto trzeba sprawdzić, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej oznaczonej na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Instalacja paneli FLEXWOOD powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża, które musi być:
A.suche – wilgotność nie może przekraczać 3 % (aby w prosty sposób zbadać poziom wilgotności podłoża, należy położyć na posadzce kilka paneli i pozostawić je na 12 godzin; jeśli po tym czasie pod panelami nie wystąpią skropliny pary wodnej, podłoże jest wystarczająco suche)
B.gładkie
C.wypoziomowane
D.czyste
E.pozbawione uszkodzeń
F.jego temperatura nie powinna być ekstremalnie niska lub wysoka (dopuszcza się montaż paneli na posadzce z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że docelowa temperatura posadzki nie będzie przekraczać 27 oC; podczas instalacji ogrzewanie powinno być wyłączone)

Montaż paneli na podłożach porowatych (beton, sklejka) powinien być poprzedzony naniesieniem odpowiedniej substancji gruntującej. Montaż na istniejących płytkach ceramicznych jest możliwy pod warunkiem wyrównania ich powierzchni przy użyciu odpowiedniej masy.

 

RODZAJE KLEJÓW


W większości przypadków, wystarczającym jest zastosowanie dobrej jakości kleju akrylowego przeznaczonego do wykładzin winylowych. W szczególnych przypadkach stosowanie kleju należy skonsultować ze sprzedawcą.

 

INSTALACJA PANELI FLEXWOOD


Biorąc pod uwagę względy estetyczne oraz upodobania użytkownika, panele FLEXWOOD można układać na wiele sposobów. Po wybraniu jednego z nich, należy wytrasować na podłożu dwie prostopadłe krawędzie „pierwszego" panelu. Klej nakładać na przygotowane podłoże przy użyciu pacy zębatej stosując się do wskazówek producenta. Układać kolejne panele „na styk", dociskając je jednocześnie do podłoża. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość na ogół po 24 godzinach.

 

KONSERWACJA PODŁOGI


Bieżąca konserwacja podłogi z paneli FLEXWOOD polega na codziennym odkurzaniu przy użyciu odkurzacza oraz w razie potrzeby umyciu podłogi wilgotnym mopem z zastosowaniem delikatnego detergentu.
Okresowo, w zależności od potrzeby, po odkurzeniu, wyszorować podłogę i wysuszyć. Do szorowania używać wody z dodatkiem neutralnego detergentu (pH 7-9).